A A AAktualnościkomentarze (0)

Do końca lutego powiadom ZUS o przychodach

Do końca lutego powiadom ZUS o przychodach

Jeżeli jesteś emerytem bądź rencistą i dorabiasz, nie zapomnij powiadomić ZUS o swoich przychodach. Termin na złożenie informacji o zarobkach za ubiegły rok upływa z końcem lutego.

Zarówno emeryt, jak i rencista mają prawo do podjęcia pracy. Jednak obowiązują ich przy tym dwa progi dochodowe. Pierwszy to 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Jego przekroczenie powoduje uszczuplenie pobieranego świadczenia. Wysokość progu w ubiegłym roku stanowiła kwota 24 416,90 zł. Jeżeli go przekroczyliśmy renta, bądź emerytura będzie pomniejszona o kwotę przekroczenia.
 
Drugi z progów to 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, który w roku ubiegłym wyniósł 45 345,60 zł. Zarobki przekraczające tę kwotę powodują zawieszenie wypłaty świadczenia. Jeżeli nasze ubiegłoroczne przychody nie przekroczyły pierwszego z progów, nie będą miały wpływu na wysokość renty, bądź emerytury.
 
W związku z istniejącymi progami każdy emeryt i rencista ma obowiązek przedłożyć w ZUS informacje o osiągniętych przychodach. Termin złożenia informacji za rok ubiegły upływa 27 lutego (ostatni dzień roboczy miesiąca). Jakie dokumenty należy przedłożyć w ZUS? Pracownik składa zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające wysokość osiąganych w 2008 r. zarobków. Prowadzący działalność gospodarczą natomiast składają oświadczenie o osiągniętych przychodach. Na podstawie tych dokumentów ZUS rozliczy każdego ze świadczeniobiorców.
 
Podkreślić należy, że na zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczenia wpływ ma każdy przychód z tytułu wykonywania działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, a więc m.in. z tytułu stosunku pracy, pracy nakładczej, pracy na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub prowadzenia działalności gospodarczej. Dotyczy to również sytuacji, w których przepisy przewidują wyłączenie z obowiązku ubezpieczenia lub też z uwagi na ustalone prawo do emerytury lub renty.
 

 

Komentarze

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.