Stocznie: Gryfia przejmie Morską

Siedziba nowej spółki po połączeniu obu stoczni będzie w Szczecinie.

Siedziba nowej spółki po połączeniu obu stoczni będzie w Szczecinie.

 Biegły sądowy pozytywnie zaopiniował plan przejęcia przez Gryfię Morskiej Stoczni Remontowej. Na początku przyszłego miesiąca ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą właściciele obu firm.

Wyznaczony przez Sąd Rejonowy w Szczecinie biegły rewident uznał plan połączenia Szczecińskiej Stoczni Remontowej Gryfia oraz Morskiej Stoczni Remontowej w Świnoujściu za sporządzony poprawnie i rzetelnie we wszystkich aspektach.

Uznał też za właściwy stosunek wymiany akcji. Biegły nie miał również zastrzeżeń do sposobu wyceny spółek i wymiany akcji.
Nie wykrył w planie żadnych sprzeczności z prawem handlowym.

Przypomnijmy, że przestawiony przez zarządy spółek plan połączenia remontówek na początku czerwca zatwierdziły rady nadzorcze firm. Uznały, że najbardziej efektywnym będzie wariant przejęcia MSR przez szczecińską Gryfię.

Całość majątku świnoujskiej spółki zostanie przeniesiona na MSR "Gryfia", w zamian za akcje szczecińskiej stoczni. Akcjonariusze "Gryfii" zachowają swoje akcje, natomiast akcjonariusze MSR za każdą posiadaną obecnie akcję otrzymają 5 nowo wyemitowanych.

Pracownicy obu firm staną się akcjonariuszami nowej spółki - ich udział w kapitale wyniesie 12,2 proc.
Prezes obu stoczni Lesław Hnat przypomina, że stocznie będą kontynuować działalność operacyjną pod nazwą Morska Stocznia Remontowa "Gryfia" S.A. Siedzibą spółki będzie Szczecin.

Informacje o zamiarze połączenia firm już ukazały się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Ostateczne decyzje o połączeniu właściciele spółek podejmą na walnych zgromadzeniach. Akcjonariusze Gryfii odbędą je 2, a MSR - 3 września. To będzie ostatnia formalność w procesie konsolidacji obu stoczni remontowych Pomorza Zachodniego. Połączenie stanie się skuteczne w dniu rejestracji przez sąd rejestrowy.

Morska Stocznia Remontowa S.A.

  • Zajmuje się remontami i przebudową statków oraz wytwarzaniem różnego rodzaju konstrukcji ze stali węglowych, nierdzewnych i aluminium dla przemysłu offshore. Posiada 47,4 ha gruntów (w tym 19,2 ha nieruchomości stoczniowych i 28,2 ha nieruchomości inwestycyjnych), dwa doki pływające (3 500 t. i 4 500 tys. ton) i trzy nabrzeża o łącznej długości 661 m. Zatrudnia 348 osób (stan na 29 lipca br.). Największym akcjonariuszem jest MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (73 proc. akcji). Pracownicy objęli łącznie 12,51 proc. akcji, w posiadaniu Skarbu Państwa pozostało 14,49 proc.

Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA S.A.

  • Naprawia, konserwuje, buduje i przebudowuje statki. Rozwija również segment działalności offshore i subsea. Stocznia prowadzi działalność produkcyjną na terenie o powierzchni 5,6 ha, użytkuje nabrzeża o łącznej długości 1493,7 m. Posiada cztery doki pływające (o nośności 500 ton, 5 500 ton, 6 000 ton i 17 000 ton), trzy pontony-doki pływające (1 460 - 1 550 ton) i ponton-podnośnik o nośności 1 700 ton. Zatrudnia 572 osoby (stan na 29 lipca br.). Największym akcjonariuszem jest MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, w którego posiadaniu jest 85 proc. akcji. Pracownicy stoczni posiadają obecnie 12,07 proc. a 2,93 proc. akcji spółki pozostało w posiadaniu Skarbu Państwa.

Komentarze

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.